logo
MEF Üniversitesi
Hukuk Fakültesi Dergisi
DERGİ KÜNYESİ

Yayın Sahibi

MEF Üniversitesi Adına MEF Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanlığı

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü

 • Prof. Dr. Süheyl BATUM (MEF Üniversitesi / İstanbul-Türkiye)

Editörler Kurulu:

Editörler / Editors

 • Prof. Dr. Ayfer UYANIK (MEF Üniversitesi Hukuk Fakültesi / İstanbul-Türkiye)

 • Prof. Dr. Ozan ERÖZDEN (Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi / İstanbul-Türkiye)

 • Dr. Öğr. Üyesi F. Beril ÖZCANLI (MEF Üniversitesi Hukuk Fakültesi / İstanbul-Türkiye)

Editör Yardımcıları / Editorial Assistans

 • Arş. Gör. Hilal Selin SARGIN (MEF Üniversitesi Hukuk Fakültesi / İstanbul-Türkiye

 • ​Arş. Gör. Şevval ARSLAN (MEF Üniversitesi Hukuk Fakültesi / İstanbul-Türkiye)​

 • Arş. Gör. Tarık Mehmet ARI (MEF Üniversitesi Hukuk Fakültesi / İstanbul-Türkiye)

Dil Editörleri / Language Editors

 • İngilizce: Dr. Öğr. Üyesi Hafize Sevinç ENSARİ (MEF Üniversitesi Hukuk Fakültesi / İstanbul-Türkiye)

 • Almanca: Prof. Dr. Ayfer UYANIK (MEF Üniversitesi Hukuk Fakültesi / İstanbul-Türkiye

 • İtalyanca: Prof. Dr. Havva KARAGÖZ (MEF Üniversitesi Hukuk Fakültesi / İstanbul-Türkiye)

 • Fransızca: Prof. Dr. Süheyl BATUM (MEF Üniversitesi Hukuk Fakültesi / İstanbul-Türkiye)

Yayın Kurulu:

 • Prof. Dr. Dr. Arndt KÜNNECKE (Hochschule des Bundes für öffentliche Verwaltung, Brühl-Almanya)

 • Prof. Dr. Cemal Bali AKAL (Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi / İstanbul-Türkiye)

 • Prof. Dr. N. Füsun NOMER ERTAN (İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi / İstanbul-Türkiye)

 • Prof. Dr. Ercan AKYİĞİT (MEF Üniversitesi Hukuk Fakültesi / İstanbul-Türkiye)

 • Prof. Dr. Havva KARAGÖZ (MEF Üniversitesi Hukuk Fakültesi / İstanbul-Türkiye)

 • Prof. Dr. Korkut KANADOĞLU (Okan Üniversitesi Hukuk Fakültesi / İstanbul-Türkiye)

 • Prof. Dr. Süheyl BATUM (MEF Üniversitesi Hukuk Fakültesi / İstanbul-Türkiye)

 • Doç. Dr. Çiğdem YAZICI (MEF Üniversitesi Hukuk Fakültesi / İstanbul-Türkiye)

 • Doç. Dr. Kadir Berk KAPANCI (MEF Üniversitesi Hukuk Fakültesi / İstanbul-Türkiye)

 • Dr. Öğr. Üyesi Zeliha HACIMURATLAR SEVİNÇ (MEF Üniversitesi Hukuk Fakültesi / İstanbul-Türkiye)

Danışma Kurulu:

 • Prof. Dr. Ali Rıza ÇINAR (MEF Üniversitesi Hukuk Fakültesi / İstanbul-Türkiye)

 • Prof. Dr. Antonella DI MAURO (Roma La Sapienza Üniversitesi / Roma-İtalya)

 • Prof. Dr. Ayşe NUHOĞLU (Medipol Üniversitesi Hukuk Fakültesi / İstanbul-Türkiye)

 • Prof. Dr. Baki İlkay ENGİN (İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi / İstanbul-Türkiye)

 • Prof. Dr. Binnur ÇELİK (MEF Üniversitesi Hukuk Fakültesi / İstanbul-Türkiye)

 • Prof. Dr. Erkan KÜÇÜKGÜNGÖR (Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi / Ankara-Türkiye)

 • Prof. Dr. Fazıl Hüsnü ERDEM (Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi / Diyarbakır-Türkiye)

 • Prof. Dr. Haluk BURCUOĞLU (İstanbul Aydın Üniversitesi Hukuk Fakültesi / İstanbul-Türkiye)

 • Prof. Dr. İlber ORTAYLI (MEF Üniversitesi Hukuk Fakültesi / İstanbul-Türkiye)

 • Prof. Dr. Kerim ATAMER (İstanbul Gedik Üniversitesi Hukuk Fakültesi / İstanbul-Türkiye)

 • Prof. Dr. Leyla ATEŞ (Altınbaş Üniversitesi Hukuk Fakültesi / İstanbul-Türkiye)

 • Prof. Dr. Mehmet HELVACI (İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi / İstanbul-Türkiye)

 • Prof. Dr. Pascal PICHONNAZ (Fribourg Üniversitesi / Fribourg-İsviçre)

 • Prof. Dr. S. Anlam ALTAY (Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi / İstanbul-Türkiye)

 • Prof. Dr. Sultan UZELTURK (Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi / İstanbul-Türkiye)

 • Prof. Dr. Şükran ŞIPKA (Altınbaş Üniversitesi Hukuk Fakültesi / İstanbul-Türkiye)

Yayın Aralığı
6 ay | Haziran-Aralık

Yayın Türü
Ulusal | Yaygın Süreli

ISSN
2822-3268

e-ISSN
2980-0129

İletişim Adresi

Ayazağa Cad. No: 4 Maslak 34396 Sarıyer / İSTANBUL


Tel: 0212 395 36 00
Faks: 0212 395 36 92
E-Posta: mefhfd@mef.edu.tr

TÜM SAYILAR
Haziran 2023
Aralık 2022
Haziran 2022
AMAÇ VE KAPSAM

Amaç

Hedefimiz; hukuk alanındaki ilerleme ve gelişimi destekleyecek, kaliteli, özgün, yaratıcı ve yenilikçi eserlerin yayımlanması için akademik özgürlüklerin korunduğu, evrensel değerlere dayalı, adalet ve hakkaniyet anlayışının yüceltildiği özgür bir platform yaratmaktır.

Kapsam

Yayın hayatına 2022 yılında başlayan MEF Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, yılda iki kez yayımlanan, hakemli ve uluslararası bir dergidir. MEF Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi’nde Türkçe, İngilizce, Almanca, Fransızca ve İtalyanca dillerinde, Kamu Hukuku ve Özel Hukuk alanında ve/veya bu alanlarla ilişkili diğer akademik disiplinlerde makalelere, karar incelemelerine, çevirilere ve tebliğlere yer verilir.

ARAŞTIRMA VE YAYIN ETİĞİ

Etik İlkeler

Dergiye yayınlanmak üzere gönderilen eserlerin Committee on Publication Ethics (COPE) tarafından ortaya konan etik ilkelere uygun olması beklenmektedir. Yayın sürecine ilişkin tüm aşamalar COPE tarafından ortaya konan etik ilkeler çerçevesinde yürütülmektedir. Bu kapsamda yazar, editör ve hakemlerin bu ilkelerle uyum içinde hareket etmesi esastır. Eser, hakemlere gönderilmeden önce Turnitin ile intihal incelemesine tabi tutulacak ve bu incelemenin sonucunda benzerlik oranının %20’nin üzerinde çıkması halinde, Yayın Kurulu’nca hakeme gönderilmeksizin yazarına iade edilecektir.

a. Yazarlara İlişkin Etik İlkeler

Yazarlar, Dergi’de yayımlanmak üzere gönderdikleri yazılarının kendi emeklerinin ürünü orijinal eserleri olduğunu onaylamalıdır. İntihal, uydurmacılık, sahtecilik, yinelenen yayın, veri üretimi vb. uygulamalar yasaktır.

Yazarların dergiye gönderdikleri eserler, daha önce yayınlanmış ve şu anda başka bir yerde yayınlanmak üzere değerlendirilmiyor olmalıdır.

Yazarlar, yazılarının oluşturulmasında kullanılan tüm kaynakları kaynak listesine eklediklerinden emin olmalıdır.

Bir yazar yayınlanmış eserinde önemli bir hata veya yanlışlık olduğunu fark ettiğinde, durumu , derhal Dergi Editörler Kurulu’na bildirmekle yükümlüdür. Yazar ayrıca durumu  Yayıncıya da haber vermelidir.  Bunlara ek olarak makaleyi geri çekmek ve/veya düzeltmek için Dergi Editörler Kurulu’nun alacağı karara uymak ve bu kapsamda Kurul ile iş birliği yapmalıdır.

Yazarlar, bunlar dışındaki herhangi bir çıkar çatışmasıyla ilgili durumu da MEF Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi'ne bu çatışma ortaya çıktıktan veya bundan haberdar oldukları anda vakit kaybetmeksizin bildirmelidir.

b. Editörler Kurulu’na İlişkin Etik İlkeler

Editörler Kurulu, gönderilen tüm yazılara ilişkin bilgileri gizli tutmalıdır. Bu kapsamda yazıların hakem incelemesine gönderilmeden önce, yazarın kimliğini ortaya çıkaracak ibarelerden makaleleri arındırmak için azami çaba sarf etmelidir.

Editörler Kurulu, okuyucuların, hakemlerin ve yazarların ihtiyaçlarını karşılamak için çaba sarf etmelidir.

Editörler Kurulu, Dergi’ye yayınlanmak üzere gönderilen eserleri değerlendirirken, özellikle bilimsel derinliğe  ve eserlerin yazarlarının kendi ürünü olması temelinde orijinalliğe en üst düzeyde önem vermelidir.

Editörler Kurulu; gerektiğinde düzeltmeler, açıklamalar, geri çekilmeler ve özürler yayınlamaya her zaman hazır olmalıdır.

c. Hakemlere İlişkin Etik İlkeler

Hakemler, kendilerine incelenmek üzere gönderilen bilimsel eserlere ilişkin bilgileri gizli tutmalıdır.

Hakemler, makalenin yayınlanmasını reddetmek için sebep olabilecek tüm bilgileri Dergi Editörler Kurulu'nun dikkatine sunmalıdır. Bu temelde ret gerekçelerinin hakem raporunun açıklamalar kısmında ayrıntılı olarak belirtilmesi beklenir.

Hakemler, makaleleri hakem inceleme raporunda belirtilmiş olan hususlar ve özellikle  bilimsel derinlik  açısından değerlendirmelidir.

Hakemler, yazıları yalnızca özgünlüklerine, önemlerine ve derginin alanlarına uygunluğuna göre objektif olarak değerlendirmelidirler.

Hakemler tarafsız ve bağımsızdır. Gerek yazarlar gerek Dergi’ye karşı hakemlik görevlerini belirtilen objektif şartlar altında gerçekleştirmek dışında bir yükümlülük altında değillerdir.

Hakemler, herhangi bir çıkar çatışması hakkında bu çatışma ortaya çıktıktan veya bundan haberdar oldukları anda vakit kaybetmeksizin MEF Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi'ne bildirimde bulunmalıdır.

HUKUK FAKÜLTESİ DERGİSİ YAYIN İLKELERİ
1

MEF Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, “Hakemli Dergi” statüsünde yılda iki sayı (Haziran ve Aralık) olarak yayımlanır.

2

Derginin yayın dilleri Türkçe, İngilizce, Fransızca, Almanca ve İtalyancadır. Bu diller dışında bir dilde yazılan eserlerin kabulü, Yayın Kurulu kararına bağlıdır.

3

MEF Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi’ne gönderilen eserler, daha önce başka bir yerde yayımlanmamış ya da yayımlanmak için gönderilmemiş olmalıdır. Tebliğ olarak sunulan veya lisansüstü tezlerden üretilen çalışmalarda bu durum, ilk sayfada belirtilmelidir.

4

Yayın İlkeleri ve Yazım Kurallarına uygun olarak hazırlanan eserler, mefhfd@mef.edu.tr elektronik posta adresine Word formatında gönderilmelidir. Eser metninde, yazarın kimliğini belli edecek herhangi bir bilgi, işaret veya imza bulunmamalıdır. Bununla birlikte, yazarın adı-soyadı, (varsa) akademik unvanı, orcid.org adresinden alacağı araştırmacı kimlik numarası, çalıştığı kurum, iletişim adresi, telefon numarası ve elektronik posta adresine dair bilgilerin Yayın Kurulu’na göndereceği elektronik postanın içeriğinde yer alması gerekmektedir.

5

Yayın Kurulu tarafından yapılan ilk incelemede, öncelikle eserin bilimsel ölçütlere uygunluğu denetlenecektir. Dergiye yayınlanmak üzere gönderilen eserlerin Committee on Publication Ethics (COPE) tarafından ortaya konan etik ilkelere uygun olması beklenmektedir. Yayın sürecine ilişkin tüm aşamalar COPE tarafından ortaya konan etik ilkeler çerçevesinde yürütülmektedir. Bu kapsamda yazar, editör ve hakemlerin bu ilkelerle uyum içinde hareket etmesi esastır. Eser, hakemlere gönderilmeden önce Turnitin ile intihal incelemesine tabi tutulacak ve bu incelemenin sonucunda benzerlik oranının % 20’nin üzerinde çıkması halinde, Yayın Kurulu’nca hakeme gönderilmeksizin yazarına iade edilecektir. Yine, ilk incelemede açıkça Yayın İlkeleri’ne uyulmadığı saptanan eserler de hakeme gönderilmeden önce gerekli düzeltmelerin yapılması için yazara geri gönderilecektir.

6

İlk inceleme sonucunda Yayın Kurulu tarafından değerlendirmeye uygun bulunan eserler, bilimsel açıdan yayımlanmaya uygun olup olmadığının değerlendirilebilmesi için, “nesnel değerlendirme ilkesi” uyarınca, en az iki hakemin incelemesine sunulacaktır. Çalışmanın hangi hakemlere gönderilmiş olduğu konusunda yazara/yazarlara bilgi verilmeyecektir. Hakemlerden gelen rapor doğrultusunda yazının yayımlanmasına, düzeltilmesine ya da geri çevrilmesine karar verilir. Yazar, gelişmelerden derhal haberdar edilecektir.

7

MEF Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, çift kör hakemlik kurumunu benimsemiştir. Yayın Kurulu’nca Yayın İlkeleri ve Yazım Kuralları’na uygun olduğu belirlenen eser, Yayın Kurulu tarafından yazarın unvanına göre daha üst unvanlı olan, yurt içinden ve/veya yurt dışından en az iki hakemin değerlendirmesine sunulacaktır. Hakemin Yayın Kurulu’na sunacağı raporda düzeltme istemesi halinde, yazar tarafından sadece belirtilen düzeltmeler çerçevesinde değişiklikler yapılabilecektir. İstenen değişikliklerin yazar tarafından yapılması durumunda, hakem yazının yayımlanmasına onay verebilecektir. Gerekli görülen durumlarda üçüncü hakeme başvurulması mümkündür.

8

Hakemlerin aşağıdaki hususları dikkate alarak içerik ve şekil bakımından bilimsel bir değerlendirme yapmaları beklenir:

- Makalenin başlığı, içeriğini yeterli ölçüde yansıtmakta mıdır?

- Öz ve anahtar kelimeler, makalenin içeriğine karşılık gelmekte midir?

- Makale; konu, plan ve ele alınış biçimi itibariyle bilimsel yöntemlere uygun mudur?

- Makalede dil ve yazım kurallarına uyulmuş mudur?

- Makalede konu ile ilgili terminoloji doğru kullanılmış mıdır?

- Makalede yararlanılan kaynaklar yeterli midir?

- Makalede bilimsel atıf usullerine uyulmuş mudur?

- Makalede yazar, ele aldığı konuya bir katkıda bulunmakta mıdır?

- Makale, özgün bir çalışma niteliğinde midir?

9

Dergide, hakem denetiminden geçen eserler dışında, karar incelemesi, kitap incelemesi, mevzuat değerlendirmesi, bilgilendirici not vb. yazılara da yer verilebilir. Bu nitelikteki yazıların kabul edilmesi Yayın Kurulu kararına bağlıdır. Hangi yazıların hakem incelemesinden geçmediği dergi içinde açıkça belirtilir. Türkçeye çevrilen eserlerin, yayımlanmış olduğu dildeki asıl nüshası ve çalışma sahibinin izniyle birlikte gönderilmesi gerekir.

10

Dergimiz yılda iki kez yayımlanacak olup eserlerin çağrı metninde belirtilen son tarihe kadar Yayın İlkeleri ve Yazım Kuralları’na uygun olarak gönderilmesi gerekmektedir. Bu tarihten sonra gönderilecek yazılar, takip eden sayı için Yayın Kurulu tarafından değerlendirme listesine alınacaktır. Yayın Kurulu’nun, mevcut sayıdaki yazıların sayısını ve çeşitliliğini gözeterek hakem incelemesinden geçmiş ve yayımlanmaya hazır olan eserin bir sonraki sayıda yayımlanmasına karar vermesi mümkündür. Yazının bir sonraki sayıda yayımlanmasına karar verilirse, bu durum gecikmeksizin yazara bildirilir.

11

Yayımlanmak üzere kabul edilen yazıların tüm yayın hakları MEF Üniversitesine aittir. Yazıların dergide yayımlanması için verilen rıza, elektronik ortamda yayımlanmasını da kapsar. Bu yazılardan daha sonra yapılacak alıntılarda atıf gösterilmelidir. Yazının tamamı, MEF Üniversitesinin izni olmadan başka bir yerde yayımlanamaz. Yazarlar telif haklarını Üniversiteye devretmiş sayılırlar, ayrıca telif ücreti ödenmez. Yazarlardan eserlerin gönderilmesi veya yayımlanması için hiçbir ücret talep edilmemektedir.

12

Eserlere ilişkin her türlü sorumluluk, eser sahibine ait olup Yayın Kurulu’nun Dergi’de yayımlanan çalışmaların içeriğine ilişkin hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır.

YAZIM KURALLARI

Eser Sistematiği

Dergiye gönderilen her eser, yazım dili ayırt edilmeksizin, en az 100 en fazla 200 sözcükten oluşan Türkçe ve İngilizce kısa öz (abstract), her iki dilde başlık ve beşer anahtar kelime içermelidir.

Her eserin sonunda eserde kullanılan kısaltmalar için hazırlanan bir Kısaltmalar Cetveli bulunmalıdır. Kısaltmalar Cetveli’nin devamında, Dergi’nin Yazım Kuralları’na uygun bir Kaynakça yer almalı, kullanılan kaynaklar dipnotta gösterilmelidir.

▪   Metne İlişkin Genel Kurallar

Metin, 12 punto boyutunda Times New Roman yazı karakteri kullanılarak, 1,5 aralıkla, dik ve normal harflerle yazılır. Dipnotlar ise, 10 punto boyutunda, Times New Roman yazı karakterinde, 1,0 aralıkla, dik ve normal harflerle yazılır. Sağ ve sol kenarda, kenar boşlukları 2,5 cm olmalıdır.

Virgül, nokta ve öteki noktalama işaretlerinden sonra bir karakter boşluk bırakılır. Başlıklardan önce ve sonra tek bir boşluk bırakılmalıdır.

Aynen veya kısaltılarak yapılan alıntılar tırnak içinde ve yatık (italik) karakter kullanılarak belirtilir. Koyu (bold) harfler başlıklarda, yatık (italik) yazı yabancı dildeki deyim ve özel isimlerde kullanılır. Metin içindeki yabancı kelimeler yatık (italik) olarak yazılmalıdır.

Metin, yazım ve dilbilgisi kurallarına uygun olarak hazırlanmalı ve güncel TDK yazım kuralları takip edilmelidir.

▪   Metin İçi Kısaltmalar ve Kısaltmalar Cetveli

Metin içerisinde kullanılan kısaltmalarda, kısaltılacak isim veya başlık metinde ilk defa kullanıldığında kısaltılmadan ve parantez içinde kısaltması belirtilerek kullanılmalı veya kısaltılmış isim ya da başlık karşılıkları Kısaltmalar Cetveli’nde gösterilmeli; dipnotlarda kullanılan kısaltmalara ise, sadece Kısaltmalar Cetveli’nde yer verilmelidir.

▪   Başlık ve Alt Başlıklar

Metin içerisinde başlıklar, aşağıdaki şekilde düzenlenmelidir:

I. KALIN VE TÜMÜ BÜYÜK HARF

A. Kalın ve Sadece İlk Harfler Büyük

1. Kalın ve Sadece İlk Harfler Büyük

a. Normal ve Sadece İlk Harfler Büyük

aa. Normal ve Sadece İlk Harfler Büyük

ATIF USULÜNE İLİŞKİN ÖRNEKLER

▪   Kaynakça ve Dipnotlar

⦁   Kaynakça

Metin içinde atıf yapılan eserler Kaynakça’da gösterilmelidir. Kaynakça’daki eserler, soyadına göre alfabetik olarak sıralanır.

Kararlar ve internet kaynakları için bölümleme yapılabilir.

Kaynakça’daki eserler aşağıdaki şekilde yer almalıdır:

a)   Kitap: Yazar SOYADI (Büyük harf, normal), Adı (İlk harf büyük, normal), Eser adı (Kalın/Bold), Basım sayısı, Yayınevi, Yayın yeri, Yayın yılı (normal).

○  Örnek: KARAGÖZ, Havva, Hukuk Kuralı (Regula Iuris) Kuramı, 1. Bası, On İki Levha, İstanbul, 2010.

○  Örnek: AKAL, Cemal Bali (Editör), Devlet Kuramı, 4. Bası, Dost Yayınevi, Ankara, 2018.

Çeviri kitaplar için:

○  Örnek: IUSTINIANUS, Institutiones, (çev. UMUR, Ziya), İstanbul Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 1954.

İki yazarlı kitaplar için yazar adları arasında “/” işareti konur.

○  Örnek: SELÇUK, Sami / ÇINAR, Ali Rıza, Yaptırımı (Cezayı) ve Sonuçlarını Ağırlaştırmama Kuralı, 2. Bası, Yetkin, İstanbul, 2014.

○  Örnek: KARAGÖZ, Havva / KEJANLIOĞLU, Atagün Mert (Editörler), Seçim, Demokrasi ve Seçim Sistemleri Sempozyumu, 1. Bası, On İki Levha, İstanbul, 2018.

Üç veya daha fazla yazarlı kitaplar için yazar adları arasında “/” işareti, üçüncü yazardan sonra “vd.” ibaresi konur.

○  Örnek: BATUM, Süheyl / YILMAZ, Didem / KÖYBAŞI, Serkan, Anayasa Hukuku - Temel Kavramlar ve Genel Esaslar, 1. Bası, On İki Levha, İstanbul, 2021.

○  Örnek: TEKİNAY, Selahattin Sulhi / AKMAN, Sermet / BURCUOĞLU, Halûk, vd., Borçlar Hukuku Genel Hükümler, 7. Bası, Filiz Kitabevi, İstanbul, 1993.

b)   Yüksek Lisans veya Doktora tezleri: Yazar SOYADI (Büyük harf, normal), Adı (İlk harf büyük, normal), Eser adı (Kalın/Bold), Yayımlanmamış Yüksek Lisans / Doktora Tezi, Yer, Üniversite / Enstitü adı.

○  Örnek: HACIMURATLAR, Zeliha, İdari Usule Katılım, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Ankara, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2011.

c)    Makale/Kitap Bölümü: Yazar SOYADI (Büyük harf, normal), Adı (İlk harf büyük, normal), “Makale başlığı” (Tırnak içinde), Süreli Yayının veya Kitabın adı (Kalın/Bold), (Kitap bölümüyse parantez içinde “ed. Kitabın Editörü”) cilt sayısı, basım sayısı, yayın tarihi (kitap ise Basım sayısı, Yayınevi, Yayın Yeri, Yayın Yılı) ve sayfa sayıları. (Makalelerde, makalenin tamamının hangi sayfalar arasında yer aldığı belirtilir.)

○  Örnek: KAPANCI, Kadir Berk, “İsviçre Federal Mahkemesi’nin Sözlü Vasiyetnameye İlişkin Bir Kararı (TF 5A_236/2017 ATF 143 III 640) Üzerine Kısa Bir Değerlendirme”, GSÜHFD, S. 2021-1, 2021, ss. 913-930.

○  Örnek: ÖZCANLI, Fatma Beril, “Sosyal Eşitsizliğin Giderilmesi ve İnsan Hakları Cephesinden Sürdürülebilir Bir Şirketler Hukuku”, Tüzel Kişilik Penceresinden Anonim Ortaklık Sempozyumu MEF Üniversitesi Hukuk Fakültesi, (ed. KARAGÖZ, Havva / ÖZCANLI, Fatma Beril / PALANDUZ, Seda), 1. Bası, On İki Levha, İstanbul, 2021.

d)   İnternet kaynakları: Doküman adı, tam adres ve son erişim tarihi belirtilmelidir.

○  Örnek: Guidelines 05/2021 on the Interplay between the application of Article 3 and the provisions on international transfers as per Chapter V of the GDPR, 2021, https://edpb.europa.eu/system/files/2021-11/edpb_guidelinesinterplaychapterv_article3_adopted_en.pdf (Erişim Tarihi: 01/06/2022).

⦁   Dipnotlar

Dipnotlarda bir esere yapılan ilk atıf ile Kaynakça’da yer verilen eserler aynı biçimde yazılmalıdır. Dipnot gösterimleri aşağıdaki gibidir:

a)   Kitap ve makaleler: Atfın yapıldığı ilk dipnotu takip eden dipnotlarda sadece kalın harflerle yazarın soyadı ile sayfa numarası gösterilir. İki yazarın bulunması durumunda her iki yazarın soyadı da kullanılır. İkiden fazla yazar olması durumunda ilk yazarın soyadını “ve diğ./et al.” ifadesi takip eder. Aynı yazarın birden fazla eserine yapılan atıflarda, atfın hangi esere yapıldığını göstermek için eser adından türetilen kısaltmalar kullanılır. Bu kısaltmalar kaynakçada ilgili eserin künyesinde belirtilir.

○  Örnek: KAPANCI, s. 920.

○  Örnek: SELÇUK / ÇINAR, s. 52.

○  Örnek: KAPANCI, Sözlü Vasiyetname, s. 920

b)   Karar: Mahkeme kararlarına yapılacak atıflarda kararı veren daire, esas sayısı, karar sayısı ve karar tarihi ile karara ulaşılabilecek kaynak gösterilmelidir.

○  Örnek:

Yargıtay Kararları

Y. 13. HD, E. 2016/5823, K. 2016/13745, 30.05.2016, YKD, c. 42, S. 10, 2016, ss. 2430-2431.

Anayasa Mahkemesi Kararları

AYM, N.B.B. Başvurusu, Başvuru No: 2013/5653, 03.03.2016, R.G. Tarih ve Sayı: 24.08.2016, 29811, Anayasa Mahkemesi Kararlar Bilgi Bankası.

AYM, E. 2009/85, K. 2011/49, 10.03.2021, R.G. Tarih ve Sayı: 21.10.2011, 28091, Anayasa Mahkemesi Kararlar Bilgi Bankası.

AİHM Kararları

AİHM, Y.Y./Türkiye, Başvuru No: 14793/08, 10.03.2015, par.

c)    Mevzuat: Türk mevzuatına yapılacak atıflarda mevzuatın ismi, numarası, kabul tarihi, yayımlandığı Resmî Gazete’nin tarihi ve sayısı yer almalıdır.

○  Örnek: Uluslararası İşgücü Kanunu, Kanun Numarası: 6735, Kabul Tarihi: 28.7.2016, RG 13.8.2016/29800.

d)   İnternet Kaynakları: Kullanılan içeriğe uygun kısa atıf kuralına göre hareket edilmelidir.

○  Örnek: EDPB, Guidelines 05/2021, par.

ÜCRET POLİTİKASI

Yayımlanmak üzere kabul edilen yazıların tüm yayın hakları MEF Üniversitesine aittir. Yazıların dergide yayımlanması için verilen rıza, elektronik ortamda yayımlanmasını da kapsar. Bu yazılardan daha sonra yapılacak alıntılarda atıf gösterilmelidir. Yazının tamamı, MEF Üniversitesinin izni olmadan başka bir yerde yayımlanamaz. Yazarlar telif haklarını Üniversiteye devretmiş sayılırlar, ayrıca telif ücreti ödenmez. Yazarlardan eserlerin gönderilmesi veya yayımlanması için hiçbir ücret talep edilmemektedir.

MAKALE GÖNDERİMİ

MEF Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi’ne eserlerini göndermek isteyen akademisyenlerin/ hukukçuların, eserlerini mefhfd@mef.edu.tr adresine göndermeleri gerekmektedir. Gönderilen eserlerin MEF Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi Yayım İlkeleri ve Yazım Kurallarına uygun olması gerekmektedir. MEF Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi’ne gönderilecek olan eserler, çift taraflı kör hakem incelemesinden geçirilecektir.

logo
Ayazağa Cad. No.4 34396 Maslak - Sarıyer - İstanbul